Szanowni Państwo,

Rok 2019 był dla nas bardzo intensywny. W lutym podpisaliśmy, największą w historii Śnieżki, umowę nabycia 80% udziałów w Poli-Farbe Vegyipari Kft. – spółce będącej jednym z liderów rynku w segmencie farb dekoracyjnych na Węgrzech. Od maja minionego roku tamtejszy rynek stał się dla naszej Grupy najważniejszym rynkiem po Polsce. Pierwsze efekty integracji – jak na przykład uzyskanie przez węgierską spółkę dostępu do tańszych surowców – są już widoczne. Inne synergie chcemy osiągać sukcesywnie w ciągu kilku najbliższych lat.

W okresie sprawozdawczym kontynuowaliśmy największy w historii Śnieżki cykl inwestycyjny. W 2019 roku łączne nakłady spółek Grupy na ten cel wyniosły 196,4 mln zł. Poza sfinansowaniem zakupu udziałów w Poli-Farbe, duża część tej kwoty została przeznaczona na unowocześnienie parku maszynowego oraz rozwiązań IT. W ubiegłym roku pracowaliśmy m.in. nad modernizacją (w tym automatyzacją) i rozbudową linii do produkcji farb kolorowych w zakładzie w Lubzinie oraz farb białych w Pustkowie. Za nami również kluczowe etapy wdrożenia zaplanowane w ramach transformacji cyfrowej. Nowe oprogramowanie zapewnia nam kolejne przewagi konkurencyjne w zakresie nowoczesnych metod zarządzania sprzedażą oraz relacjami z klientem.

Kumulacja inwestycji w 2019 roku spowodowała wzrost zobowiązań Śnieżki, co jest rezultatem zaciągnięcia kredytów bankowych na realizację najbardziej kapitałochłonnych zamierzeń. Wzrost finansowania zewnętrznego w niewielkim stopniu przełożył się także na zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym koszty poniesione przez Śnieżkę – a w rezultacie na zyski oraz wskaźniki rentowności, które są niższe niż w rekordowym roku 2018.

Wynik 2019 roku był niższy w związku z kosztami poniesionymi m.in. na transakcję z Poli-Farbe oraz inwestycję w transformację cyfrową. Większe były też nakłady na komunikację marketingową, które przełożyły się na wzrost naszych udziałów rynkowych

Warto jednocześnie zauważyć, że – pomimo konsolidacji Poli-Farbe – obecnie sytuacja płynnościowa Grupy jest dobra, a jej rentowność wciąż pozostaje wysoka na tle zagranicznych konkurentów. Ponadto, po zakończeniu rozpoczętego kilka lat temu cyklu inwestycyjnego, będziemy zmniejszać zadłużenie Śnieżki do konserwatywnego poziomu 1x EBITDA.

Rok 2019 upłynął nam również pod znakiem dalszego rozwoju współpracy z partnerami na rynku niezależnym oraz na rynku marketów budowlanych typu DIY. W ramach naszych działań postawiliśmy, m.in., na wsparcie rozwoju naszych partnerów biznesowych poprzez dzielenie się wiedzą. W lutym 2019 roku uruchomiliśmy program Lider – dedykowany właścicielom, kierownikom i zespołom sprzedażowym marketów budowlanych współpracujących ze Śnieżką. Dbaliśmy także o dostarczanie wiedzy i inspiracji właścicielom i menedżerom niezależnych sklepów z farbami. Spotkaliśmy się z nimi podczas zorganizowanych przez nas konferencji "Prosto o Biznesie", w trakcie których zaprezentowaliśmy nowy program partnerski pod nazwą "Biznes Partner".

Publikacja naszego raportu rocznego przypada na okres, kiedy my wszyscy – także nasi akcjonariusze i pozostali interesariusze – jesteśmy skupieni przede wszystkim na aktualnych wydarzeniach związanych z trwającą pandemią choroby COVID-19. Od początku światowych zmagań z tą chorobą intensywnie monitorujemy sytuację i wdrażamy rozwiązania zabezpieczające naszych pracowników i nasz biznes przed potencjalnymi skutkami pandemii.

Chociaż poprzedni rok wymagał dużego zaangażowania i wytężonej pracy, w 2020 rok wkroczyliśmy nie mniej zmotywowani do dalszego umacniania naszej pozycji w Polsce oraz za granicą. Jednocześnie mamy świadomość, że perturbacje na rynku walutowym i finansowym oraz niepewność w globalnej gospodarce mogą wpłynąć również na nasza Grupę. Na wszystkie wyzwania z tym związane będziemy stosownie reagować. Na dzień sprawozdania nasza Grupa nie odczuwa istotnych, negatywnych, bezpośrednich skutków rozprzestrzeniania się wirusa – za wyjątkiem konieczności czasowego ograniczenia produkcji w spółce Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o, o czym niezwłocznie poinformowaliśmy naszych interesariuszy w raporcie bieżącym.

Przed nami nietypowy rok – ale wierzę, że przygotowania i zmiany organizacyjne, które podjęliśmy niezwłocznie w spółkach naszej Grupy w związku z pandemią choroby COVID-19, pozwolą nam spokojnie przejść przez ten niełatwy dla nas wszystkich w Polsce i na świecie okres.

Dziękuję wszystkim tym, którzy przez ponad 35 lat towarzyszą nam w budowaniu nowoczesnej, a jednocześnie niezmiennie opartej na fundamencie wartości organizacji, jaką jest dzisiaj Śnieżka

Piotr Mikrut
Prezes Zarządu

Poprzednie Dane interaktywne
Następne O nas. Co nas wyróżnia?