Nagrody i wyróżnienia dla Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2019 roku

W raportowanym okresie Grupa bądź spółki wchodzące w jej skład otrzymały liczne nagrody i wyróżnienia. Zostały one zaprezentowane w czterech kategoriach: korporacyjne, regionalne i lokalne, nagrody dla publikacji firmowych, nagrody dla spółek Grupy.

Nagrody korporacyjne

 • Lista 500 dziennika „Rzeczpospolita”


  Lista 500 to prestiżowy ranking największych polskich przedsiębiorstw, przygotowywany przez redakcję dziennika „Rzeczpospolita”. Zestawienie bazuje na rocznych przychodach ze sprzedaży największych firm w Polsce. W ostatniej edycji listy, opublikowanej w 2019 roku, Śnieżka uplasowała się na 442. miejscu, awansując o pięć oczek w porównaniu z poprzednim rokiem. W zestawieniu łącznie znalazło się 141 spółek notowanych na warszawskiej giełdzie, które zaraportowały łącznie 665 mld zł przychodów.

 • Lista 2000 dziennika „Rzeczpospolita”


  Lista 2000 to zestawienie największych polskich firm z różnych gałęzi gospodarki. W ostatniej edycji rankingu Śnieżka uplasowała się na 739. pozycji. Przyczyniły się do tego rekordowe przychody ze sprzedaży osiągnięte w 2018 roku oraz poziom zysku i osiągniętej rentowności. Na poziomie skonsolidowanym zysk netto w 2018 roku wyniósł 63,4 mln zł, a marża zysku netto wzrosła do 10,8%.

 • 25 największych producentów farb i lakierów w Europie wg „European Coatings”


  Śnieżka uplasowała się na 24. pozycji rankingu największych firm z sektora farb i lakierów w Europie w 2019 roku, przygotowanego przez magazyn „European Coatings” (wydawnictwo Vincentz Network – będąc jednocześnie jedynym reprezentantem Środkowo-Wschodniej części kontynentu. Zestawienie jest przygotowywane w oparciu o roczne wyniki sprzedaży.

 • Ranking 200 największych polskich firm tygodnika „Wprost”


  Śnieżka uplasowała się na 190. miejscu zestawienia 200 największych firm prywatnych w Polsce, przygotowanego przez redakcję tygodnika „Wprost”. W zestawieniu uwzględniane są wyłącznie spółki kontrolowane przez polskich przedsiębiorców prywatnych, Skarb Państwa albo też będące własnością komunalną, a o miejscu w rankingu decyduje wartość przychodów ze sprzedaży, zyski, aktywa czy kapitały własne.

 • Ranking największych polskich firm prywatnych magazynu „Forbes”


  Ranking „Forbesa” jest przygotowywany od 2016 roku i prezentuje najbardziej wartościowe spółki w Polsce. W zestawieniu są ujmowane zarówno spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jak i te nienotowane na giełdowym parkiecie. O miejscu w rankingu decyduje wartość przedsiębiorstwa, którą tym razem w przypadku Śnieżki wyliczono na 886 mln zł, co dało jej 88. miejsce na liście. Próg, który należało przekroczyć, aby znaleźć się w gronie najbardziej wartościowych firm w Polsce, wyniósł 788 mln zł.

 • Lista największych polskich prywatnych inwestorów za granicą magazynu „Forbes”


  Zestawienie największych firm prywatnych z sukcesem budujących swój biznes za granicą to najnowsza inicjatywa redakcji „Forbesa”. Pozycja w rankingu zależy od wartości aktywów ulokowanych poza Polską. Zestawienie nie uwzględnia przychodów osiąganych na działalności eksportowej prowadzonej z Polski. Wśród 25 spółek, na 24. pozycji znalazła się też Śnieżka, która obecnie posiada 7 zakładów produkujących farby, lakiery i szpachle. Cztery z nich są zlokalizowane w Polsce (w Brzeźnicy, Lubzinie, Pustkowie w woj. podkarpackim oraz w Radomiu), a trzy za granicą: na Węgrzech (Bócsa),Ukrainie (Jaworów) i Białorusi (Żodino k. Mińska). Śnieżka buduje swój zagraniczny kapitał z sukcesem już od ponad 20 lat.

 • Employer Branding Excellence Awards 2019


  Strona kariera.sniezka.pl – łącząca funkcje wizerunkowe i rekrutacyjne – zdobyła wyróżnienie w VIII edycji ogólnopolskiego konkursu Employer Branding Excellence Awards 2019 w kategorii „Strona / Zakładka kariera / Landing page”. Celem całego przedsięwzięcia jest pokazanie najlepszych praktyk Employer Branding w Polsce. Witryna Śnieżki nie tylko przejrzyście prezentuje aktualne oferty pracy, ale też przybliża m.in. profil działalności firmy czy wartości organizacyjne. Strona składa się z kilku sekcji tematycznych opartych na video, animacjach, zdjęciach i grafikach, w których główną rolę odgrywają pracownicy Śnieżki – Ambasadorzy projektu.

 • 1000 największych firm w Polsce


  Redakcja „Gazety Finansowej” od kilkunastu lat przygotowuje zestawienie największych przedsiębiorstw w Polsce. Na liście znalazła się także Śnieżka, która awansowała aż o 19 oczek w porównaniu z rokiem poprzednim, zajmując 472. miejsce. Przedsiębiorstwa klasyfikuje się na podstawie wielkości przychodów ze sprzedaży wypracowanych w poprzednim roku.

Nagrody regionalne i lokalne

 • Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2019


  W ostatniej edycji konkursu, w której udział wzięło 155 przedsiębiorstw, Śnieżka zdobyła statuetkę w kategorii firm dużych. Podkarpacka Nagroda Gospodarcza to konkurs, w którym udział biorą mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie woj. podkarpackiego przynajmniej przez dwa lata. Kapituła przyznaje nagrody najlepszym i najdynamiczniej rozwijającym się firmom w regionie, a przy wyłanianiu zwycięzców bierze pod uwagę takie kryteria jak: wielkość sprzedaży, wartość inwestycji lokalnych, innowacyjność, zatrudnienie i dbałość o pracownika, relacje z kontrahentami, wpływ na środowisko, a także działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Nagrody dla publikacji firmowych

 • Power of Content Marketing Awards


  Power of Content Marketing Awards to konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Content Marketing Polska. Jego celem jest upowszechnianie wysokich standardów w tworzeniu projektów content marketingowych. Podczas gali wręczenia nagród, która odbyła się 29 maja 2019 roku w Warszawie, Śnieżkę nagrodzono aż trzykrotnie. Złotą i srebrną statuetkę wywalczył portal Dekoratorium, a brązową – kwartalnik W kolorze. Portal Dekoratorium zdobył nagrody w kategorii „branża budowlana/home&garden” (za przejrzystość i merytoryczną odpowiedź na potrzeby odbiorców) oraz w kategorii „portal tematyczny dla klientów” (za inspirujące poradnictwo). Z kolei kwartalnik W kolorze został wyróżniony brązową statuetką w kategorii „magazyn dla pracowników, nakład do 1000 egz.” – za wysoki poziom edycji.

Nagrody dla spółek Grupy

 • CSR Hungary Award 2019 dla Poli-Farbe


  6 grudnia 2019 roku w Budapeszcie rozdano nagrody Kreative. Węgierska spółka Poli-Farbe zdobyła jedną z nich w kategorii „Wspólne Sprawy – Wspólna Odpowiedzialność” za działania na polu społecznej odpowiedzialności biznesu.

 • Nagroda dla Poli-Farbe w konkursie Hipnózis


  Reklama matowej farby lateksowej Poli-Farbe zdobyła brązową statuetkę w konkursie Hipnózis – jednym z pierwszych i najbardziej prestiżowych konkursów kreatywnych reklam na Węgrzech, ocenianych przez jury z całego świata. Celem konkursu jest promowanie i nagradzanie kreatywności, a także podnoszenie świadomości ludzi na temat agencji kreatywnych, przy jednoczesnym wspieraniu ich w zdobywaniu większego uznania.

Poprzednie Śnieżka na GPW
Następne Kontakt