Reprezentacja

Zgodnie ze statutem Spółki dominującej, jej organami są: walne zgromadzenie, rada nadzorcza oraz zarząd. Prezentujemy skład zarządu oraz rady nadzorczej.

Zarząd

Szczegółowe informacje na temat Zarządu znajdują się w raporcie [PDF], w rozdziale 5.6

Rada Nadzorcza

Stanisław Cymbor

Przewodniczący

Jerzy Pater

Wiceprzewodniczący

Jarosław Wojdyła

Sekretarz

Zbigniew Łapiński

Członek

Rafał Mikrut

Członek

Dariusz Orłowski

Członek

Szczegółowe informacje na temat Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu znajdują się w raporcie [PDF], w rozdziale 5.5

Poprzednie Wartości organizacyjne
Następne Struktura i organizacja Grupy