Działalność społeczna

Aktywnie kreujemy autorskie inicjatywy społeczne, tworząc programy i projekty – zarówno lokalne, jak i ogólnopolskie. Zdefiniowane w polityce zaangażowania społecznego kierunki działalności wyznaczają ramy, w których projektowane i realizowane są te aktywności.

Filary zaangażowania społecznego

W naszej działalności społecznej ważne miejsce zajmują mieszkańcy lokalnych społeczności, w sąsiedztwie których zlokalizowane są nasze spółki. Dbając o jakość procesów produkcyjnych, troszcząc się o środowisko i zapewniając miejsca pracy, aktywnie wspieramy swoje otoczenie. W raportowanym okresie nasze spółki nie realizowały działań, które mogłyby mieć negatywny wpływ na społeczności lokalne, o czym świadczy brak skarg w tym zakresie. W FFiL Śnieżka SA przeprowadzono mapowanie interesariuszy, a plany dotyczące ich angażowania zostały zawarte w opracowanej w 2017 roku strategii Employer Branding, która poza działaniami adresowanymi do pracowników, przewiduje także aktywności dotyczące społeczności lokalnych. Implementacja tych założeń została zaplanowana na lata 2018-2019, a część działań również na rok 2020.

Od ponad dekady aktywnie kreujemy autorskie inicjatywy społeczne, tworząc programy i projekty – zarówno lokalne, jak i ogólnopolskie. Zdefiniowane w polityce zaangażowania społecznego kierunki działalności wyznaczają ramy, w których projektowane i realizowane są te aktywności.

Jako główne filary zaangażowania społecznego Grupy Kapitałowej Śnieżka definiujemy:

Kolor
nasze projekty społeczne i inne formy zaangażowania skupione są wokół wynikającej ze strategii biznesowej zasady „czynienia świata bardziej kolorowym”, co odnosimy do wielu obszarów życia naszych beneficjentów. Kolor rozumiemy także jako „zmianę na lepsze”, „inspirację” i „radość”, trwale wpisując je w podstawy zrównoważonego rozwoju na poziomie naszych działań społecznych.

Lokalność
w kontekście całej Grupy podkreślamy jak ważne jest dla nas otoczenie, w którym funkcjonują nasze spółki. Lokalne społeczności postrzegamy jako siłę każdego regionu i kraju i im poświęcamy wiele uwagi w naszych programach i projektach. Dążąc do dialogu ze społecznościami, w których zlokalizowane są nasze spółki, angażujemy się w działania ważne z perspektywy ich mieszkańców. Lokalność definiujemy także jako wyznacznik działania społecznego w skali całego kraju, adresując nasze inicjatywy m.in. do mieszkańców i jednostek zlokalizowanych w małych miejscowościach czy obszarach zagrożonych wykluczeniem.

Dzieci i młodzież
głównymi beneficjentami naszych działań społecznych są dzieci i młodzież, ich rodziny i bezpośrednie otoczenie. Wsparcie dla nich realizowane jest głównie we współpracy z jednostkami publicznymi lub za ich pośrednictwem.

Kluczowe działania społeczne realizowane przez spółki należące do Grupy Kapitałowej Śnieżka w raportowanym okresie:

Programy autorskie

„Dziecięcy świat w kolorach”


Śnieżka już od 14 lat realizuje program społeczny „Dziecięcy świat w kolorach”. W tym czasie odnowionych i artystycznie odmalowanych zostało 30 oddziałów dziecięcych szpitali w całej Polsce. W raportowanym okresie poddaliśmy kompleksowej renowacji jeden oddział dziecięcy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy. Tym razem podjęte przez Śnieżkę działania obejmowały nie tylko przygotowanie, malowanie i zdobienie powierzchni ścian, lecz także m.in. wymianę stolarki drzwiowej czy montaż odbojnic. Na ścianach oddziału pojawiły się barwne motywy nawiązujące do bogatej historii ziemi dębickiej. Dodatkowo, w ramach tej odsłony programu, powstał kącik zabaw dla dzieci, który sfinansowaliśmy premiując zaangażowanie naszych pracowników w jeden z projektów wewnętrznych – dzięki temu każdy członek naszego zespołu miał możliwość wesprzeć oddział. W przedsięwzięcie zaangażowało się ponad 650 osób ze Śnieżki. Uroczysta prezentacja odnowionego oddziału odbyła się 18 czerwca 2019 roku. Prace remontowe w dębickim szpitalu trwały ponad 2 miesiące i objęły powierzchnię około 4050 m2.

„Koloratorium”


„Koloratorium” to projekt, którego celem jest odkrycie przed uczniami szkół podstawowych z małych miejscowości z całej Polski niezwykłego świata chemii i biologii. Doświadczenie i wiedza w tworzeniu nowoczesnych wyrobów chemii budowlanej doprowadziło do stworzenia projektu pomagającego inspirować najmłodszych w dziedzinach spójnych z profilem działalności naszej firmy. Nowoczesne laboratoria dają dzieciom możliwość zgłębienia tajników nauki, które do tej pory były dla nich niedostępne. W etapie eliminacyjnym konkursu, szkoły wraz z uczniami zdobywają punkty za różne, określone w regulaminie aktywności. Do etapu finałowego dostaje się 30 szkół, które uzyskają najwięcej punktów w części eliminacyjnej. Rywalizacja odbywa się przez platformę internetową, która jest jednocześnie miejscem wymiany wiedzy, a zamieszczane na niej materiały edukacyjne to inspiracja zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów, którzy mogą wziąć udział również w konkursie indywidualnym. Pilotażowa edycja konkursu odbyła się w roku szkolnym 2017/2018. Z kolei we wrześniu 2019 roku zakończyła się pierwsza ogólnopolska edycja projektu. Pod hasłem: „Poznawaj i zmieniaj świat!” uczniowie z 118 szkół podstawowych z kilkunastu województw walczyli aż o 11 kolorowych pracowni od Śnieżki. Łączna wartość wszystkich nagród w projekcie wyniosła 240 tys. zł brutto, a do szkół trafiło około 1400 kg różnego rodzaju wyrobów potrzebnych do remontu szkolnych pracowni. Nagrody trafiły do placówek, które zaangażowały największą liczbę podopiecznych i przygotowały najciekawsze prace konkursowe.

Miejsca 1-3 (3 minilaboratoria o wartości 30 tys. złotych)

Miejsca 4-6 (3 minilaboratoria o wartości 15 tys. złotych)

Miejsca 7-11 (5 minilaboratoriów o wartości 10 tys. złotych)

Druga ogólnopolska edycja „Koloratorium” wystartowała w listopadzie 2019 roku. Jej rozstrzygnięcie będzie mieć miejsce w czerwcu 2020 roku. Tym razem o profesjonalne wyposażenie dziesięciu minilaboratoriów walczą aż 164 szkoły z miejscowości do 20 tys. mieszkańców.

Inicjatywy wspierane i współorganizowane przez FFiL Śnieżka SA

„Śnieżka Cup”


Rozgrywki Śnieżka Cup to szansa dla młodych piłkarzy, by pokazać swój talent szerszej publiczności oraz doskonała okazja do przetestowania sportowych umiejętności. Turniej Śnieżka Cup organizowany jest już od kilkunastu lat i zarówno odsłona letnia, jak i zimowa cieszą się ogromnym powodzeniem wśród małych sportowców, ich trenerów i rodziców. W edycji letniej turnieju, która odbyła się w dniach 15-16 czerwca 2019 roku, wzięło udział prawie 1500 młodych piłkarzy z województwa podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Z kolei zimowe rozgrywki, trwające od listopada 2019 roku przez prawie 2 miesiące, zgromadziły ponad 1000 dzieci z 70 drużyn. Zawodnicy pochodzili z trzech województw: podkarpackiego, małopolskiego oraz świętokrzyskiego. Turniej nie tylko promuje aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia wśród najmłodszych, ale też uczy zasad gry fair play.

„Bezpieczna droga do szkoły”


„Bezpieczna droga do szkoły” to akcja organizowana od 2012 roku, której celem jest popularyzacja bezpiecznego zachowania na drodze wśród najmłodszych uczestników ruchu. Po raz kolejny w inicjatywę włączyła się Śnieżka, która ufundowała dla 510 dębickich pierwszoklasistów kolorowe plecaki. Na przybyłych uczniów czekały też specjalne tablice pokryte farbą tablicowo-magnetyczną Magnat, na których pierwszoklasiści mogli namalować znaki drogowe, a miłośnicy łamigłówek idealnie odnaleźli się w układaniu magnetycznych puzzli, które przy ich pomocy zamieniły się w znaki informacyjne oraz ostrzegawcze. W wydarzenie co roku angażują się też lokalne firmy oraz przedstawiciele policji, wojsk obrony terytorialnej, pogotowania ratunkowego i straży pożarnej. Od początku realizacji projektu szkolne wyposażenie otrzymało już ponad 4000 dzieci z dębickich podstawówek.

„Kino Letnie”


Śnieżka po raz kolejny wsparła organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy wakacyjne seanse pod gołym niebem. W piątkowe wieczory przy muszli koncertowej na ul. Brzegowej w Dębicy czekały na kinomanów wygodne leżaki, najlepsze dzieła sztuki filmowej, darmowy popcorn oraz konkursy z nagrodami od Śnieżki. Wystarczyło wypełnić kupony rozdawane przed projekcjami, udzielając kreatywnej odpowiedzi na „kolorowe pytania” – na zwycięzców czekały produkty Śnieżki na wakacyjne remonty.

„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”


13 stycznia 2019 roku Śnieżka po raz kolejny zagrała z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Celem 27 Finału WOŚP było zebranie środków na zakup nowoczesnego sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych, takich urządzeń jak: rezonanse magnetyczne, tomografy komputerowe, aparaty do diagnostyki RTG, wysokiej klasy ultrasonografy, echokardiografy czy sprzęt endoskopowy. Śnieżka, która od lat angażuje się w pomoc WOŚP, przekazała na ten cel czek na kwotę 60 000 zł dla sztabu „Dębica Kwiatek”.

Programy i inicjatywy realizowane przez spółki zależne

Poli-Farbe Vegyipari Kft.
 • „Historia 25 utalentowanych osób” – publikacja „Równe szanse”

  „Historia 25 utalentowanych osób” to książka przedstawiająca historię życia 25 utalentowanych osób z niepełnosprawnością. Prace nad nią trwały kilka miesięcy, a sama publikacja propaguje równość szans, zwiększa świadomość na temat wartościowej pracy osób z niepełnosprawnościami oraz osiągnięć przez nich zdobytych w takich dziedzinach jak sport, aktorstwo, nauka czy biznes. Kampania otrzymała nagrodę Kreatív CSR i Prizma na Węgrzech. Publikacja z wywiadami była dystrybuowana razem z magazynem ÉVA wiosną 2019 roku. Wiodące węgierskie czasopismo dla kobiet skierowane jest w dużym stopniu do menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz właścicieli firm, którzy odgrywają decydującą rolę w integracji i zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami. W ramach drugiego etapu kampanii Poli-Farbe Kft. rozszerzyła treść publikacji i udostępniła ją publicznie w dniach 3–25 kwietnia 2019 r. w ramach wystawy w Centrum Studiów i Informacji im. Józsefa Attili na Uniwersytecie w Szeged.
 • „Mistrz naszej szkoły”

  Ta inicjatywa, mająca na celu renowację sal gimnastycznych i hal sportowych, rozpoczęła się pięć lat temu po podjęciu współpracy Poli-Farbe z Węgierskim Studenckim Stowarzyszeniem Sportowym. W tym czasie udało się odnowić 13 sal gimnastycznych w węgierskich szkołach. Główne założenia projektu to promocja zdrowego stylu życia oraz uprawiania sportu. W 2019 roku do programu dołączyły kolejne odnowione obiekty w: Katolickiej Szkole Podstawowej im. Gádoros Kisboldogasszony w powiecie Békés, Szkole Podstawowej Hermana Ottó i Artystycznej Szkole Podstawowej w Miszkolcu.
 • Projekt renowacji szpitali „Poli-Farbe – z kolorami i duszą”

  To program, którego zasięgiem objęte są oddziały w węgierskich szpitalach. W 2019 roku renowacji poddano 25 oddziałów w 9 placówkach w Budapeszcie, Egerze, Kecskemét, Miszkolcu, Szentes i Szolnoku. Dzięki programowi szpitalne wnętrza nabrały blasku i świeżości. Łącznie w projekcie zużyto 1300 puszek farby. Dzięki wsparciu spółki ośrodki, które stały się beneficjentem projektu, mogły również zakupić nowoczesne urządzenia medyczne potrzebne do diagnozy i leczenia pacjentów.
Śnieżka-Ukraina
 • „Kolorowy świat dzieciństwa”

  „Kolorowy świat dzieciństwa” to odpowiednik polskiego projektu „Dziecięcy świat w kolorach” (opisanego w punkcie 3.3.5.1). To autorski program, w ramach którego spółka Śnieżka-Ukraina już od 7 lat odnawia oddziały dziecięce w ukraińskich szpitalach. Projekt zagościł już m.in. w Tarnopolu, Żytomierzu, Równem czy we Lwowie. W 2019 roku do programu dołączyła kolejna placówka – Chmielnicki Miejski Szpital Dziecięcy, gdzie renowacji poddano oddział o powierzchni 568 m2.
 • Centrum szkoleniowo-praktyczne

  Śnieżka-Ukraina od pięciu lat współpracuje ze szkołami zawodowymi na terenie Ukrainy. W tym czasie powstało tam już dziewięć placówek praktyczno-edukacyjnych, które corocznie organizują różnego rodzaju konkursy, wydarzenia i kursy dające uczniom szansę i motywację do zdobywania nowych umiejętności. Podopieczni mogą zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną na takich kierunkach jak: malarz, stolarz czy monter systemów ociepleń budynków. W 2019 roku otworzono kolejne centra w szkołach w Czerkasach i Charkowie. W ubiegłym roku Śnieżka-Ukraina, przy wsparciu Departamentu Edukacji Zawodowej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy, przeprowadziła również konkurs pt. „Dekoracja gotowego wyrobu drewnianego z pomocą produktów VIDARON” dla uczniów w zawodach: stolarz, stolarz budowlany, stolarz galanterii drzewnej i cieśla konstrukcyjny. W konkursie wzięły udział zespoły z dziewięciu szkół zawodowych na Ukrainie, w których funkcjonują CSP.

Fundacja Śnieżki Twoja Szansa

Cele z zakresu zaangażowania społecznego realizowane są także przez Fundację Śnieżki Twoja Szansa, która jest organizacją pożytku publicznego. Filarami powołanej w 2005 roku przez Spółkę dominującą Fundacji są obszary edukacji oraz ochrony zdrowia. Fundacja wspiera realizację celów zaangażowania społecznego Spółki, będąc jednocześnie podmiotem niezależnym, działającym w oparciu o własny statut.W raportowanym okresie, dzięki wsparciu fundatora (FFiL Śnieżka SA), które wyniosło 350 tys. PLN, a także dzięki wpłatom pochodzącym od osób fizycznych oraz środkom z 1%, Fundacja mogła aktywnie realizować swoje cele w poniższych obszarach:

EDUKACJA

Fundacja wspiera wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży poprzez realizację własnych inicjatyw o charakterze edukacyjnym oraz poprzez wsparcie przedsięwzięć podejmowanych przez placówki prowadzące działalność oświatową, kulturalną edukacyjną i sportową. Wśród dotowanych instytucji w 2019 roku znalazły się między innymi szkoły, przedszkola, kluby sportowe i jednostki kulturalne. W ciągu 14 lat działania Fundacji tego typu wsparcie otrzymało kilkaset instytucji i organizacji.

Projekt „Mały świat dużego pieniądza”


To autorski program edukacyjny realizowany przez Fundację w partnerstwie z FFiL Śnieżka SA od 2016 roku. Jego celem jest zapoznawanie uczniów klas czwartych z tajnikami ekonomii. Nauka odbywa się w ciekawy i angażujący sposób, a tematyka cyklu sześciu zajęć została dobrana tak, aby pokazywać zastosowanie poruszanych zagadnień w praktyce. Autorski, przygotowany przez ekspertów program, jest dostosowany do maluchów i polega na praktycznych działaniach, wypełniając jednocześnie lukę w obszarze podstaw edukacji ekonomicznej dla uczniów szkół podstawowych. Finałem projektu jest wycieczka do Warszawy, obejmująca zwiedzanie m.in. Centrum Pieniądza przy NBP lub Giełdy Papierów Wartościowych. W IV edycji programu odbywającej się w roku szkolnym 2019/2020 udział wzięło ponad 398 uczniów z 24 klas w 20 szkołach z Dębicy i powiatu dębickiego.

Program stypendialny


W 2019 roku Fundacja zainaugurowała nowy program stypendialny, który został zaadresowany do uczniów szkół średnich

Celem Programu jest promowanie uczniów oraz studentów ambitnych i wybitnie uzdolnionych, wyróżniających się wysokimi osiągnięciami w wybranej przez siebie dziedzinie, oraz wspieranie i umożliwianie im dalszego rozwoju. Program przeznaczony jest dla tych uczniów oraz studentów, którym warunki materialne uniemożliwiają podjęcie lub kontynuowanie danego przedsięwzięcia w dziedzinie wspieranej przez Fundację, w której osiągają sukcesy na szczeblu co najmniej ogólnopolskim. Wsparcie ma charakter grantowy i jest przyznawane na opłaty związane z doskonaleniem, nauką i rozwojem w dziedzinie, przedstawionej przez stypendystę.

W 2019 roku Fundacja kontynuowała także wypłatę stypendiów w odniesieniu do kilku stypendystów przyjętych w latach wcześniejszych do poprzedniego programu pomocy stypendialnej

OCHRONA ZDROWIA

Fundacja działa na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Wsparcie finansowe w tym zakresie obejmuje m.in. opłacanie specjalistycznych zabiegów, terapii, rehabilitacji czy leków. Wśród podopiecznych wspartych w raportowanym okresie znalazły się dzieci i osoby dorosłe leczące się na nowotwory, sparaliżowane, cierpiące z powodu wad genetycznych i innych poważnych schorzeń. W ciągu 14 lat działania Fundacji z takiej pomocy skorzystało kilkaset osób. W 2019 roku pod opieką Fundacji pozostawało 53 podopiecznych

Wartości środków pozyskanych i wydatkowanych przez Fundację Śnieżki Twoja Szansa w 2019 roku prezentują poniższe tabele.

Tabela 32.

Środki pozyskane przez Fundację Śnieżki Twoja Szansa w 2019 roku (w PLN)

Tabela 33.

Środki przeznaczone przez Fundację Śnieżki Twoja Szansa na realizację głównych celów statutowych w 2019 roku (w PLN)

Poprzednie Obszary zrównoważonego rozwoju
Następne Interesariusze